Hiển thị một kết quả duy nhất

5.000 
5.000 
10.000 
10.000 
5.000 
5.000