Hiển thị một kết quả duy nhất

15.000 
15.000 
10.000 
12.000 
12.000 
10.000 
10.000 
10.000 
15.000