Cây Cần Thăng

250.000 350.000 

Cây Cần Thăng (tên khoa học: Feoniella lucida) là viết tắt từ hai từ “Cần Cù” và “Thăng Tiến”. Sở hữu cây sẽ giúp bạn thăng quan, tiến chức trong sự nghiệp…

  • Mẫu 01
  • Mẫu 02
  • Mẫu 03
Xóa