Xương Rồng Thanh Sơn

50.000  35.000 

Xương Rồng Thanh Sơn còn có tên gọi khác là Xương Rồng Ngọn Núi. Tên gọi này xuất phát từ hình dáng bên ngoài, tựa những ngọn núi trùng điệp. Loại xương rồng này thuộc họ Cactaceae, chúng có đến hơn 1800 loài khác nhau…